Bestuur undernimmend Berltsum - Wier

Maak kennis met ons geweldige team

Welkom bij de ondernemersvereniging Berltsum-Wier (UBW), waar een passie voor ondernemen en gemeenschapszin samenkomen. Ons team van enthousiaste en gedreven professionals zet zich in voor het bevorderen van de lokale economie en het versterken van de ondernemersgemeenschap in de regio.

Met een diverse groep van ondernemers uit verschillende sectoren, vertegenwoordigt ons bestuur de belangen van onze leden en streeft ernaar om een vruchtbare omgeving te creëren waarin bedrijven kunnen groeien en gedijen. We geloven in de kracht van samenwerking en het delen van kennis en ervaringen, en we moedigen actieve betrokkenheid en netwerkmogelijkheden aan tussen onze leden.

Ons geweldige team bestaat uit toegewijde professionals die elk hun eigen expertise en passie meebrengen. Met een goed begrip van de uitdagingen en kansen waarmee ondernemers in Berltsum-Wier te maken hebben, werken we samen om relevante evenementen, workshops en trainingen te organiseren. Deze initiatieven zijn gericht op het versterken van zakelijke vaardigheden, het bevorderen van innovatie en het stimuleren van duurzame groei.

Bij de ondernemersvereniging Berltsum-Wier geloven we dat sterke lokale bedrijven de ruggengraat vormen van een bloeiende gemeenschap. Daarom streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd, waarin onderlinge ondersteuning centraal staat en waarin we samenwerken om het lokale bedrijfsklimaat te versterken.

We zijn trots op ons geweldige team en kijken ernaar uit om onze leden te ondersteunen en te inspireren op hun ondernemersreis. Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor Berltsum-Wier en creëren we kansen voor groei en succes voor alle ondernemers in onze gemeenschap.

Janneke Bergsma

Eigenaar van Jawis - Training & Advies

Voorzitter

img
Arjan Zeinstra

Eigenaar van Bamz - Magento Specialist

Penningmeester

img
Annie Bakker

Werkzaam bij Bakker Speeltoestellen

Secretaris

img
Johan Kuipers

Werkzaam bij Empatec (Wier)

Algemeen bestuurslid

img
Johan Kooistra

Werkzaam bij Empatec (Wier)

Algemeen bestuurslid

img
Johan Cats

Eigenaar van Posthumus Burgwerd

Algemeen bestuurslid

img
Romy Groenewoud

Eigenaar van Romy Groenewoud Coaching

Algemeen bestuurslid

img
Teake de Boer

Eigenaar van De Boer Mechatronics

Algemeen bestuurslid

img
Copyright 2023, Undernimmend Berltsum Wier