Administratie &
advies de Haan

Agri Smit

De Tolfde museum /
H. van Dokkumburg

Jaap Jan Weijer
Machine bouw & onderhoud

Kapsalon Gretina

Kroes foar Hûs & Hiem

Osinga Adviesdiensten

Salon Helena

Schiphof & Van Schepen 
Schilders

Tendens
Schoonmaakorganisatie

Wiersma Akkerbouw

Copyright 2023, Undernimmend Berltsum Wier