Verbinding en groei voor onze leden

De ondernemersvereniging van Berltsum-Wier is opgericht in 1974 en telt momenteel rond de 80 leden.

Ondernemersvereniging Berltsum-Wier (UBW) is een bloeiende gemeenschap van ondernemers die zich inzet voor de ontwikkeling en groei van lokale bedrijven in de regio Berltsum-Wier. Onze vereniging is opgericht met als doel het bevorderen van samenwerking, het delen van kennis en het creëren van een gunstig ondernemersklimaat. We zullen hier nader ingaan op wie we zijn en wat we doen om onze leden te ondersteunen.

Een gemeenschap van ondernemers:

Undernimmend Berltsum-Wier vertegenwoordigt een divers scala aan bedrijven, variërend van kleine lokale ondernemingen tot grotere organisaties. Onze leden zijn actief in verschillende sectoren, waaronder detailhandel, horeca, dienstverlening, ambachten en nog veel meer. Wat ons verbindt, is onze passie voor ondernemerschap en de wil om samen te werken aan het versterken van onze lokale economie.

Belangenbehartiging en netwerkmogelijkheden:

Als ondernemersvereniging streven we ernaar om de belangen van onze leden te behartigen en hen een platform te bieden om hun stem te laten horen. We onderhouden nauwe contacten met lokale overheden, Stichting Berlikumer Belangen en andere belangrijke instanties, zodat we onze leden kunnen informeren over relevante ontwikkelingen en eventuele uitdagingen waar zij mee te maken kunnen krijgen. Bovendien organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten, workshops en seminars waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en waardevolle zakelijke connecties kunnen opbouwen.

Kennisdeling en professionalisering:

Als ondernemersvereniging geloven we sterk in de kracht van kennisdeling. We organiseren regelmatig educatieve evenementen en trainingen waarin experts uit verschillende vakgebieden hun kennis en expertise delen met onze leden. Deze sessies behandelen onderwerpen zoals marketingstrategieën, financieel beheer, juridische aspecten van het ondernemen en technologische trends. Door het delen van waardevolle informatie streven we ernaar om onze leden te helpen groeien en hun bedrijven te professionaliseren.

Promotie en lokale samenwerking:

Een ander belangrijk aspect van onze vereniging is het bevorderen van de zichtbaarheid van onze leden en het stimuleren van lokale samenwerking. We organiseren gezamenlijke marketingcampagnes, lokale evenementen en andere initiatieven om de bekendheid van onze leden te vergroten en hun zakelijke kansen te verbeteren. Door samen te werken kunnen we een sterke ondernemersgemeenschap opbouwen die de lokale economie versterkt en bijdraagt aan de leefbaarheid van onze regio.

Doelstelling en realisatie

Realisatie van de doelstelling wordt nagestreefd middels:

• Periodiek overleg met gemeente Waadhoeke en Stichting Berlikumer Belangen
• Ondersteuning leden bij (contact-)problemen met gemeente en andere instanties.
• Het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten.
• Nieuwsvoorziening en informatie-uitwisseling voor- en tussen leden.
• Het bedingen van collectieve voordelen voor de leden.
• Het bevorderen van het ondernemers-, leef- en werkklimaat in Berltsum, Wier en omstreken.

Ondernemersvereniging Berltsum-Wier is een dynamische en actieve gemeenschap van ondernemers die zich inzet voor het creëren van een gunstig ondernemersklimaat en het bevorderen van groei en ontwikkeling van lokale bedrijven. Door belangenbehartiging, netwerkmogelijkheden, kennisdeling, promotie en lokale samenwerking bieden wij onze leden waardevolle voordelen en ondersteuning. Als ondernemersvereniging zijn we trots op onze rol in het stimuleren van de lokale economie en het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven in Berltsum-Wier.

Copyright 2023, Undernimmend Berltsum Wier