De ondernemersvereniging van Berltsum-Wier is opgericht in 1974 en telt momenteel rond de 84
leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen
en verstevigen van de onderlinge contacten.

Doelstelling en realisatie

Realisatie van de doelstelling wordt nagestreefd middels:


• Periodiek overleg met gemeente Waadhoeke en Stichting Berlikumer Belangen
• Ondersteuning leden bij (contact-)problemen met gemeente en andere instanties.
• Het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten.
• Nieuwsvoorziening en informatie-uitwisseling voor- en tussen leden.
• Het bedingen van collectieve voordelen voor de leden.
• Het bevorderen van het ondernemers-, leef- en werkklimaat in Berltsum, Wier en omstreken.

Copyright 2023, Undernimmend Berltsum Wier